Oscar Lara: A fourth life? Decolonial strategies within socially engaged practice

torsdag 1 december, 17:0018:00

Artists talk, Onsite

Oscar Lara, Within Heritage Movements, video still, Lima, 2017

I sit omfattende kunstneriske forskningsprojekt Within Heritage Movements (2013-21) har billedkunstner Oscar Lara undersøgt de sjældne præcolumbianske Paracas tekstilers historie: Hvordan en stor del af dem blev stjålet fra en ca. 2000 år gammel grav i 1930’erne i Peru og smuglet til Sverige for derefter at blive givet tilbage inden for de sidste 20 år. Begge gange er udvekslingen sket via diplomatiets vej. I sin undren over denne handling har Lara undersøgt, hvordan det er muligt for ham, med sin position som kunstner, at etablere en lignende rejse. Lara får tekstilerne genskabt og sender dem den modsatte vej — fra Peru til Sverige. 

Med dette kunstneriske forskningsprojekt, som tager sit udgangspunkt i repatrieringen af tekstilerne, ønsker Lara at starte en diskussion omhandlende kulturel og institutionel politik, men også at teste begrænsningerne og mulighederne for kunstneriske strategier, som sigter efter strukturel forandring. 

I sit oplæg vil Lara reflektere over de forskellige dele af projektet, samt de strategiske overvejelser kunstneren gjorde sig for at imødekomme de udfordringer, som den slags kunstprojekter kan fremprovokere, når de kun udfolder symbolske politiske handlinger i stedet for deres egentlige mål i form af reel strukturel forandring.

Arrangementet afholdes på engelsk.

Biografi

Oscar Lara (PE/SE) er uddannet billedkunstner fra University of Wollongong, Australien og er pt. ph.d. stipendiat på Konsthögskolan i Stockholm. Laras praksis undersøger sociale forhold og strukturer, hvor han ofte re-kontekstualiserer etnografisk materiale for at se nærmere på koloniale magtforhold.

Arkiv