Heart on the Tongue

Eva la Cour og Mia Edelgart

9 august26 oktober 2024

Udstilling, Onsite

Jef Cornelis’ papirarkiv hos Argos – center for audiovisual arts, 2023 af Eva la Cour og Mia Edelgart

HEIRLOOM præsenterer i efteråret udstillingen Heart on the Tongue med billedkunstnerne Eva la Cour og Mia Edelgart. 

Eva la Cour og Mia Edelgarts udstilling på HEIRLOOM tager udgangspunkt i den belgiske film- og tv-skaber, Jef Cornelis (1941-2018), som i 1970-80’erne producerede film og tv-programmer på national belgisk TV. Produktioner, som i kraft af deres format og indhold, udfordrede og undersøgte hvad tv (dengang) kunne være og gøre. En tid hvor tv-programmer havde en samlende faktor for befolkningen og alle havde samme referencer, fordi der var få kanaler og ikke nogle on-demand-streaming tjenester. Til udstillingen producerer la Cour og Edelgart nye værker i dialog med arkivmateriale fra Jef Cornelis. 

Cornelis efterlod sig et mindre papirarkiv, hvori hans arbejdsprocesser bliver tydelige. Gennem interviews og iscenesatte samtaler vil la Cour og Edelgart i udstillingen betone samskabelses-elementet i Cornelis’ arbejde. Behovet for en mindre auteur-orienteret fortælling om kunstnerrollen, til fordel for en mere relationel betragtning af den kunstneriske handling, er et fælles drive for Edelgart og la Cours arbejde. I mange år har la Cour og Edelgart kredset om metodisk orienterede spørgsmål i deres billedkunstneriske praksisser, og sammen har de udforsket kollaborative, eksperimenterende og prekære filmpraksisser, der kan nuancere forholdet mellem formidling og fremvisning, undersøgelsesproces og værkproduktion.  

 la Cour og Edelgart vil til udstillingen producere tre nye værker. Et af værkerne Et pilotprojekt af et TV-program, er et live-redigeret talkshow, der omhandler klimakrisen. Værket rekontekstualiserer nogle af Cornelis’ formelle tv-greb i en nutidig kontekst, hvor krisen også udspiller sig på et sanseligt, perciperende og medierende plan.  

Titlen på udstillingen er en direkte oversættelse af det flamske udtryk Hart op de Tung. Et udtryk de to billedkunstnere er stødt på i deres researcharbejde, hvor det, af en tidligere kollega af Cornelis, blev brugt til at beskrive tilgangen og tonen i Cornelis’ talkshow-programmer. Titlen hentyder blandt andet til den passion og direkthed, der ligger bag produktionerne. 

Udstillingen sker i et samarbejde med forskningscentrene Center for Practice-based Art Studies (PASS) og Kunsten som Forum på Københavns Universitet, hvortil de to kunstnere er tilknyttet. Værkproduktionen er støttet af de to centre samt Statens Kunstfond. Udstillingen er støttet af Ny Carlsberg Fondet. 

Arkiv