I'm an Archive

Yvette Brackman

1 september15 oktober 2023

Exhibition, workshop, events, onsite

Fernisering 1. September, 17:00–19:00

Yvette Brackman, Moe Mir, 2023

HEIRLOOM præsenterer et nyt programformat, hvor atelier, udstilling, formidling og rådgivning kombineres under titlen I’m an Archive.

Forløbets forskellige aktiviteter sætter fokus på kunstneres arbejde med eget eller andres arkiv. Titlen I’m an Archive stammer fra den britiske billedkunstner Barbara Stevini (1928-2020), som sent i sit liv genbesøgte flere af de steder, der havde været afgørende for hendes politiske og socialt engagerende kunstpraksis. Titlen er desuden en kærlig, men også kynisk påmindelse om, at billedkunstnere ofte er deres eget bedste arkiv, da det er dem selv som indeholder den mest omfattende viden om deres kunst, og sjældent museer, gallerier eller andre kunstinstitutioner.

Billedkunstner Yvette Brackman udforsker kroppens forhold til rum og erindring. I installationen Moe Mir (Min verden på russisk) bearbejder Brackman sin russisk-jødiske familiehistorie og relationer i bl.a. tekstil- og videoværker med afsæt i familiealbum og arvestykker. Familien flygtede fra det tidligere Sovjetunionen og spredtes ud over store dele af verden.


Moe Mir

Billedkunstner Yvette Brackman har i sin kunstneriske praksis påtaget sig ansvaret for at videregive sin families historie. Hun ser sig selv som bæreren af en viden, der ellers ville gå tabt. På talrige måder bearbejder hun denne arv gennem performances, installationer og videoværker.

Installationen Moe mir (Min verden på russisk) tager udgangspunkt i en samling af fotos fra Brackmans familie, en russisk jødisk immigrant familie, som flygter fra Sovjet og spredes over store dele af verden. Brackman forsøger gennem familiefotoalbummet at samle familiens historie via tekster, der beskriver egne erindringer og samtaler med sine familiemedlemmer. I direkte tiltale henvender hun sig til personerne på fotografierne og i en nøgtern, men kærlig tone skildrer hun komplekse relationer personerne imellem. I en installatorisk opsætning trækkes der tråde mellem de forskellige dele i udstillingen.

Derudover har Brackman bearbejdet arvestykker; et sengetæppe, et flag og nogle messinggenstande. Artefakterne, som alene har affektionsværdi, gives en ny betydning ved påførslen af ord og sætninger. Disse nye lag rummer fragmenter fra familiehistorien og fortæller om flugt, overlevelse og tilpasning. Ved denne handling sammenfører Brackman genstandene med deres tidligere ejere, samtidig med at de bringes ind i en ny fortælling som kunstobjekter.

Videoværket Of Living and The Dead (2012) viser Brackman i samspil med sin mor genopføre barndomsminder fra moderens opvækst. Brackman udforsker og undersøger hvordan hukommelse aflejres i kroppen, og hvorledes kroppen kan transformeres gennem fortolkning af erindringer.

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Installation view

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Detalje fra udstillingen

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Detalje fra udstillingen

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Detalje fra udstillingen

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Shifra Provided
  , 2023 (graveret kobber: min oldemor Shifras skål)

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Shifra Healed
  , 2023 (graveret kobber: min oldemor Shifras morter og støder)

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Survivors Dream
  , 2023 (tekstil: mine forældres sengetæppe fra 1960’erne, fotografier, knappenåle)

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Installation view

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Our Flag
  , detalje, 2023 (tekstil: min fars flag, tråd, metal, porcelæn)

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Shifra Murawinski
  (foto)

 • Yvette Brackman
  I'm an Archive
  Of Living and of the Dead
  , video, 2012

Biografi

Yvette Brackmans værker findes i flere offentlige samlinger, blandt andet på Statens Museum for Kunst. Brackman er tilknyttet SMK i en kunstnerisk praksisbaseret Novo Nordisk-postdoc. Fra 2000 til 2007 var hun professor og leder af skolen for Mur og Rum ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Conversation: Between Testimony and Narration

Still fra eventen, Conversation: Between Testimony and Narration
Yvette Brackman og Rita Lipson i samtale med Heidi Laura
23 august, 2023
87 minutter

Billedekunstner Yvette Brackman og Rita Lipson i samtale med Heidi Laura

onsdag 23 august, 2023

https://vimeo.com/939503222?share=copy

Arkiv